Няўбачаныя віды Клубам200 : за увесь час назіранняў   right_line


Убачана відаў: 311 з 329

Назва віда Сябраў назіралі
1 Лебедзь-шыпун / Cygnus olor 82
2 Лебедзь малы / Cygnus columbianus 39
3 Лебедзь-клікун / Cygnus cygnus 67
4 Гусь-гуменніца / Anser fabalis 61
5 Гусь белалобая / Anser albifrons 70
6 Гусь-піскулька / Anser erythropus 12
7 Гусь шэрая / Anser anser 65
8 Гусь горная / Anser indicus 1
9 Казарка канадская / Branta canadensis 19
10 Казарка белашчокая / Branta leucopsis 40
11 Казарка чорная / Branta bernicla 7
12 Казарка чырвонаваллёвая / Branta ruficollis 17
13 Качка-огар / Tadorna ferruginea 10
14 Качка пярэстая / Tadorna tadorna 25
15 Качка-мандарынка / Aix galericulata 26
16 Качка-свіцьва / Anas penelope 67
17 Качка-неразня / Anas strepera 65
18 Качка-цыранка / Anas crecca 70
19 Качка-крыжанка / Anas platyrhynchos 97
20 Качка-шылахвостка / Anas acuta 62
21 Качка-чырка / Anas querquedula 72
22 Качка-лапаноска / Anas clypeata 67
23 Нырок чырвананосы / Netta rufina 20
24 Нырок-сівак / Aythya ferina 77
25 Нырок белавокі / Aythya nyroca 31
26 Нырок чубаты / Aythya fuligula 80
27 Нырок-плёсаўка / Aythya marila 53
28 Гага звычайная / Somateria mollissima 12
29 Нырок-маранка / Clangula hyemalis 38
30 Нырок-сіньга / Melanitta nigra 34
31 Нырок-свірок / Melanitta fusca 42
32 Гогаль звычайны / Bucephala clangula 84
33 Савук-луток / Mergus albellus 55
34 Савук даўганосы / Mergus serrator 40
35 Савук вялікі / Mergus merganser 64
36 Арабок / Bonasa bonasia 62
37 Пардва / Lagopus lagopus 7
38 Цецярук / Tetrao tetrix 57
39 Глушэц / Tetrao urogallus 46
40 Курапатка шэрая / Perdix perdix 85
41 Перапёлка / Coturnix coturnix 54
42 Бажан / Phasianus colchicus 35
43 Гагач чырвонаваллёвы / Gavia stellata 41
44 Гагач чорнаваллёвы / Gavia arctica 60
45 Коўра малая / Tachybaptus ruficollis 59
46 Коўра вялікая / Podiceps cristatus 90
47 Коўра шэрашчокая / Podiceps grisegena 51
48 Коўра чырванашыйная / Podiceps auritus 14
49 Коўра чарнашыйная / Podiceps nigricollis 62
50 Баклан вялікі / Phalacrocorax carbo 82
51 Баклан малы / Phalacrocorax pygmeus 2
52 Пелікан ружовы / Pelecanus onocrotalus 18
53 Пелікан кучаравы / Pelecanus crispus 10
54 Чапля-бугай / Botaurus stellaris 63
55 Чапля-лазянік / Ixobrychus minutus 51
56 Чапля-кваква / Nycticorax nycticorax 25
57 Чапля вялікая белая / Casmerodius albus 92
58 Чапля жоўтая / Ardeola ralloides 2
59 Чапля егіпецкая / Bubulcus ibis 2
60 Чапля малая белая / Egretta garzetta 34
61 Чапля шэрая / Ardea cinerea 93
62 Чапля чырвоная / Ardea purpurea 16
63 Чорны бусел / Ciconia nigra 80
64 Бусел белы / Ciconia ciconia 98
65 Каравайка / Plegadis falcinellus 3
66 Колпіца / Platalea leucorodia 13
67 Фламінга звычайны / Phoenicopterus roseus 1
68 Асаед звычайны / Pernis apivorus 58
69 Каршун чорны / Milvus migrans 60
70 Каршун чырвоны / Milvus milvus 28
71 Арлан-белахвост / Haliaeetus albicilla 75
72 Сіп белагаловы / Gyps fulvus 2
73 Арол-вужаед / Circaetus gallicus 48
74 Лунь балотны / Circus aeruginosus 88
75 Лунь палявы / Circus cyaneus 61
76 Лунь стэпавы / Circus macrourus 16
77 Лунь поплаўны / Circus pygargus 72
78 Шуляк-галубятнік / Accipiter gentilis 80
79 Шуляк-карагольчык / Accipiter nisus 83
80 Канюх-мышалоў / Buteo buteo 93
81 Канюх-курганнік / Buteo rufinus 8
82 Канюх касматаногі / Buteo lagopus 75
83 Малы арлец / Aquila pomarina 66
84 Арлец вялікі / Aquila clanga 46
85 Арол стэпавы / Aquila nipalensis 2
86 Арол-магільнік / Aquila heliaca 5
87 Арол-маркут / Aquila chrysaetos 23
88 Арол-карлік / Aquila pennata 7
89 Скапа / Pandion haliaetus 62
90 Сокал-пустальга / Falco tinnunculus 84
91 Сокал-шуленак / Falco vespertinus 45
92 Сокал-дрымлюк / Falco columbarius 41
93 Сокал-кабец / Falco subbuteo 57
94 Сокал-балабан / Falco cherrug 3
95 Сокал-падарожнік / Falco peregrinus 44
96 Сокал-падарожнік / Falco peregrinus 44
97 Пагоніч звычайны / Porzana porzana 46
98 Пагоніч малы / Porzana parva 38
99 Пагоніч-крошка / Porzana pusilla 8
100 Драч / Crex crex 63
101 Чаротніца / Gallinula chloropus 65
102 Лыска / Fulica atra 93
103 Журавель шэры / Grus grus 83
104 Крывок / Haematopus ostralegus 60
105 Хадулачнік / Himantopus himantopus 38
106 Шыладзюбка / Recurvirostra avosetta 27
107 Палянік / Burhinus oedicnemus 1
108 Зуёк малы / Charadrius dubius 73
109 Зуёк вялікі / Charadrius hiaticula 61
110 Хрустан / Charadrius morinellus 3
111 Сеўка залацістая / Pluvialis apricaria 57
112 Сявец / Pluvialis squatarola 45
113 Кнігаўка / Vanellus vanellus 86
114 Пясочнік ісландскі / Calidris canutus 25
115 Пясчанка / Calidris alba 31
116 Кіркун малы / Calidris minuta 50
117 Пясочнік белахвосты / Calidris temminckii 43
118 Чырвонаваллёвік / Calidris ferruginea 41
119 Кіркун вялікі / Calidris alpina 63
120 Кулік-гразевік / Limicola falcinellus 34
121 Баталён / Philomachus pugnax 76
122 Стучок / Lymnocryptes minimus 38
123 Бакас / Gallinago gallinago 76
124 Дубальт / Gallinago media 53
125 Слонка / Scolopax rusticola 61
126 Грыцук вялікі / Limosa limosa 69
127 Грыцук малы / Limosa lapponica 25
128 Кулён сярэдні / Numenius phaeopus 28
129 Кулён вялікі / Numenius arquata 55
130 Кулік-шчогаль / Tringa erythropus 53
131 Кулік-случок / Tringa totanus 74
132 Кулік-селянец / Tringa nebularia 60
133 Кулік-паручайнік / Tringa stagnatilis 41
134 Кулік-чарняк / Tringa ochropus 68
135 Кулік-цякун / Tringa glareola 73
136 Кулік-перавозчык / Actitis hypoleucos 72
137 Кулік-марадунка / Xenus cinereus 50
138 Каменешарка / Arenaria interpres 38
139 Плывунчык кругланосы / Phalaropus lobatus 46
140 Паморнік караткахвосты / Stercorarius parasiticus 7
141 Плывунчык пласканосы / Phalaropus fulicarius 17
142 Паморнік сярэдні / Stercorarius pomarinus 1
143 Паморнік даўгахвосты / Stercorarius longicaudus 2
144 Рагатун чорнагаловы / Larus ichthyaetus 22
145 Чайка-бургамістр / Larus hyperboreus 5
146 Чайка чорнагаловая / Larus melanocephalus 18
147 Чайка малая / Hydrocolaeus minutus 56
148 Чайка-рыбачка / Chroicocephalus ridibundus 95
149 Чайка танкадзюбая / Chroicocephalus genei 4
150 Чайка шызая / Larus canus 83
151 Чайка-чарнакрылка / Larus fuscus 62
152 Чайка-клыгун / Larus argentatus 80
153 Чайка жоўтаногая / Larus michahellis 2
154 Чайка-рагатуха / Larus cachinnans 78
155 Чайка камчацкая / Larus schistisagus 7
156 Чайка марская / Larus marinus 20
157 Чайка трохпалая / Rissa tridactyla 1
158 Крычка чайканосая / Gelochelidon nilotica 6
159 Крычка пярэстаносая / Sterna sandvicensis 1
160 Крычка-чэграва / Hydroprogne caspia 40
161 Крычка рачная / Sterna hirundo 85
162 Крычка малая / Sternula albifrons 57
163 Рыбачка белашчокая / Chlidonias hybrida 58
164 Рыбачка чорная / Chlidonias niger 69
165 Рыбачка белакрылая / Chlidonias leucopterus 58
166 Голуб шызы / Columba livia forma urbana 98
167 Голуб-клінтух / Columba oenas 61
168 Голуб вялікі / Columba palumbus 93
169 Туркаўка кольчатая / Streptopelia decaocto 81
170 Туркаўка звычайная / Streptopelia turtur 66
171 Зязюля звычайная / Cuculus canorus 84
172 Сіпуха / Tyto alba 25
173 Пугач / Bubo bubo 41
174 Соўка-сплюшка / Otus scops 6
175 Сава белая / Bubo scandiaca 2
176 Сычык вераб’іны / Glaucidium passerinum 54
177 Сава-бярозаўка / Surnia ulula 8
178 Сыч-сіпель / Athene noctua 53
179 Кугакаўка шэрая / Strix aluco 61
180 Кугакаўка даўгахвостая / Strix uralensis 39
181 Кугакаўка барадатая / Strix nebulosa 50
182 Сава вушатая / Asio otus 72
183 Сава балотная / Asio flammeus 47
184 Сыч касматаногі / Aegolius funereus 42
185 Ляляк звычайны / Caprimulgus europaeus 51
186 Свіргуль чорны / Apus apus 89
187 Свіргуль белабрухі / Apus melba 9
188 Звычайны зімародак / Alcedo atthis 76
189 Шчурка-пчалаедка / Merops apiaster 47
190 Сіваграк сіні / Coracias garrulus 28
191 Удод / Upupa epops 75
192 Круцігалоўка / Junx torquilla 75
193 Жаўна сівая / Picus canus 61
194 Жаўна зялёная / Picus viridis 50
195 Жаўна чорная / Dryocopus martius 78
196 Дзяцел вялікі / Dendrocopos major 94
197 Дзяцел сірыйскі / Dendrocopos syriacus 62
198 Дзяцел сярэдні / Dendrocopos medius 66
199 Дзяцел беласпінны / Dendrocopos leucotos 65
200 Дзяцел малы / Dendrocopos minor 84
201 Дзяцел жоўтагаловы / Picoides tridactylus 42
202 Жаўрук-смяцюх / Galerida cristata 70
203 Жаўрук баравы / Lullula arborea 54
204 Жаўрук палявы / Alauda arvensis 88
205 Жаўрук рагаты / Eremophila alpestris 49
206 Ластаўка-зямлянка / Riparia riparia 84
207 Ластаўка вясковая / Hirundo rustica 93
208 Ластаўка гарадская / Delichon urbicum 88
209 Свірстун палявы / Anthus campestris 40
210 Свірстун лясны / Anthus trivialis 64
211 Свірстун лугавы / Anthus pratensis 62
212 Свірстун чырвонаваллёвы / Anthus cervinus 22
213 Свірстун горны / Anthus spinoletta 7
214 Пліска жоўтая / Motacilla flava 92
215 Пліска горная / Motacilla cinerea 11
216 Пліска жоўтагаловая / Motacilla citreola 54
217 Пліска белая / Motacilla alba 97
218 Амялушка / Bombycilla garrulus 85
219 Аляпка / Cinclus cinclus 12
220 Крапіўнік / Troglodytes troglodytes 77
221 Завірушка лясная / Prunella modularis 55
222 Малінаўка / Erithacus rubecula 93
223 Салавей усходні / Luscinia luscinia 90
224 Кралька / Luscinia svecica 66
225 Рудахвостка-чарнушка / Phoenicurus ochruros 87
226 Рудахвостка звычайная / Phoenicurus phoenicurus 82
227 Ерчык лугавы / Saxicola rubetra 79
228 Ерчык чорнагаловы / Saxicola torquatus 43
229 Падкаменка палявая / Oenanthe oenanthe 72
230 Дрозд чорны / Turdus merula 95
231 Дрозд-піскун / Turdus pilaris 95
232 Дрозд-спявун / Turdus philomelos 89
233 Дрозд белабровы / Turdus iliacus 60
234 Дрозд шэры / Turdus viscivorus 66
235 Цвыркун звычайны / Locustella naevia 53
236 Цвыркун рачны / Locustella fluviatilis 56
237 Цвыркун салаўіны / Locustella luscinioides 53
238 Чаротаўка вяртлявая / Acrocephalus paludicola 46
239 Чаротаўка звычайная / Acrocephalus schoenobaenus 74
240 Чаротаўка балотная / Acrocephalus palustris 65
241 Чаротаўка садовая / Acrocephalus dumetorum 41
242 Чаротаўка трысняговая / Acrocephalus scirpaceus 64
243 Чаротаўка драздовая / Acrocephalus arundinaceus 71
244 Перасмешка зялёная / Hippolais icterina 61
245 Мармытуля паўночная / Hippolais caligata 5
246 Леска-перасмешка / Sylvia nisoria 47
247 Леска-завірушка / Sylvia curruca 69
248 Леска шэрая / Sylvia communis 77
249 Леска садовая / Sylvia borin 61
250 Леска-чорнагалоўка / Sylvia atricapilla 71
251 Пячураўка зялёная / Phylloscopus trochiloides 41
252 Пячураўка-трашчолка / Phylloscopus sibilatrix 78
253 Пячураўка-ценькаўка / Phylloscopus collybita 83
254 Пячураўка-будаўнічок / Phylloscopus trochilus 71
255 Пячураўка-зарнічка / Phylloscopus inornatus 2
256 Каралёк жоўтагаловы / Regulus regulus 81
257 Каралёк чырвонагаловы / Regulus ignicapilla 31
258 Валасяніца шэрая / Muscicapa striata 79
259 Валасяніца малая / Ficedula parva 47
260 Валасяніца-белашыйка / Ficedula albicollis 45
261 Валасяніца пярэстая / Ficedula hypoleuca 80
262 Сініца вусатая / Panurus biarmicus 46
263 Сініца-апалоўнік / Aegithalos caudatus 77
264 Сініца сівая / Poecile palustris 70
265 Сініца бурагаловая / Poecile montanus 81
266 Сініца-маскоўка / Periparus ater 80
267 Сініца чубатая / Lophophanes cristatus 80
268 Сініца вялікая / Parus major 99
269 Сініца сіняя / Cyanistes caeruleus 96
270 Сініца белая / Cyanistes cyanus 53
271 Папаўзень звычайны / Sitta europaea 95
272 Паўзунок звычайны / Certhia familiaris 91
273 Паўзунок караткапальцы / Certhia brachydactyla 7
274 Рэмез звычайны / Remiz pendulinus 69
275 Авяльга / Oriolus oriolus 73
276 Грычун малы / Lanius collurio 81
277 Грычун чарналобы / Lanius minor 22
278 Грычун вялікі / Lanius excubitor 75
279 Сойка / Garrulus glandarius 97
280 Сарока / Pica pica 98
281 Арэхаўка / Nucifraga caryocatactes 56
282 Каўка / Corvus monedula 100
283 Грак / Corvus frugilegus 98
284 Варона шэрая / Corvus corone 100
285 Крумкач / Corvus corax 97
286 Шпак звычайны / Sturnus vulgaris 96
287 Верабей дамавы / Passer domesticus 97
288 Верабей палявы / Passer montanus 100
289 Сняжурка / Plectrophenax nivalis 48
290 Берасцянка / Fringilla coelebs 91
291 Юрок звычайны / Fringilla montifringilla 57
292 Юрок еўрапейскі / Serinus serinus 68
293 Зелянушка звычайная / Carduelis chloris 96
294 Шчыгел чорнагаловы / Carduelis carduelis 87
295 Чыж / Carduelis spinus 86
296 Канаплянка / Carduelis cannabina 77
297 Чачотка горная / Carduelis flavirostris 24
298 Чачотка звычайная / Carduelis flammea 70
299 Чачотка попельная / Carduelis hornemanni 28
300 Крыжадзюб-яловік / Loxia curvirostra 57
301 Крыжадзюб белакрылы / Loxia leucoptera 18
302 Крыжадзюб сасновы / Loxia pytyopsittacus 20
303 Чаромашнік звычайны / Carpodacus erythrinus 65
304 Гіль звычайны / Pyrrhula pyrrhula 97
305 Шчурок / Pinicola enucleator 2
306 Таўстадзюб звычайны / Coccothraustes coccothraustes 90
307 Падарожнік снежны / Calcarius lapponicus 19
308 Стрынатка звычайная / Emberiza citrinella 92
309 Стрынатка садовая / Emberiza hortulana 41
310 Стрынатка-чаротаўка / Emberiza schoeniclus 82
311 Стрынатка гуменная / Emberiza calandra 51

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: