Кожны пяты від жывых істотаў на Зямлі — гэта жук

ад 29 снежня 2007 года

Брытанскія навукоўцы прыйшлі да высновы, што жосткакрылыя (жукі) захоўваюць высокі тэмп відаўтварэння на працягу больш 200 мільёнаў гадоў. На сённяшні дзень кожны пяты від на Зямлі адносіцца да гэтага атраду насякомых. І розных жукоў становіцца ўсё больш і больш. Міжнародная група даследнікаў пад кіраўніцтвам доктара Тобі Ханта (Toby Hunt) з Музея натуральнай гісторыі (Natural History Museum) у Лондане пабудавала філагенетычнае дрэва жукоў (атрад Coleoptera) па нуклеатыдным паслядоўнасцям трох генаў з рознымі хуткасцямі мутацый.

Жукі — самы вялікі атрад: на сёння іх вядома каля 350 тысяч в і даў, г.зн. больш адной пят а й усіх жывых істот нашай планеты, і кожны год да іх дадаюцца сотні новых. Даследнікі прачыталі нукле а т ы дную паслядоўнасць малой субадзінкі р ы б а сомн а й РНК (18S rRNA) 1880 в і даў жукоў, прыналежных да вядомым ўсіх надс я мействам , а таксама д з в ю х іншых р ы б а с а мальных генаў — 16S-ррнк і першай субадзінкі цытахром- а кс і дазы — для паловы з гэтых в і даў. Першы

з трох генаў вельмі кансерватыўны, другі му ціру е з сярэдняй хуткасцю, трэці — вельмі хутка.

Затым даследнікі метадамі класт э рнага аналізу пабудавалі эвалюцыйнае дрэва ж о стк а крылых і датавалі яго асноўныя вузлы, камбінуючы дадзеныя генетычнага аналізу з палеанталагічнымі сведчаннямі.

Адным з цікавых вынікаў даследавання ста ла выснов а аб тым, што большасць сучасных сямействаў і п а дс я мейств аў жукоў паўсталі яшчэ ў юрскім перыядзе, зад о ўга да з’ялення першых кветкавых раслін, бурнае відаўтварэнне якіх адбывалася ў мелавы ( крэйдавы ) перыяд. Усталявана карціна змены хуткасці відаўтварэння на працягу ўсёй гісторыі ж укоў . У адрозненне ад большасці іншых атрадаў жывёл аў , яна апынулася раўнамерна в ялі кай (з невялікімі ваганнямі) на працягу ўсяго часу існавання атрад у .

Іншым чыннікам высокай віда в о й разнастайнасці жукоў з`яўляецца нізкі тэмп вымірання в і даў. Вынікі даследавання сведчаць аб незвычайнай эвалюцыйнай пластычнасці ж о стк а крылых — шматлікія значныя адаптацыі, такія як пераход да водна га жыцця або ўзнікненне св е тл а вых пігментаў, узнікалі ў атрадзе незалежна шмат раз оў .

Вынікі вялізнага па аб`ёме прац ы генетычнага даследавання а публ і к а ваны ў Science .

28-12-2007

Крыніца: www.svobodanews.ru

На здымку з www.colostate.edu жук-геркулес (Dynastes hercules L .)Падзяліся артыкулам у сацсетках:


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: